Pristup newsletter bazi te bazi osobnih podataka kupaca Transporti i trgovina trenutno ima samo naša tvrtka.
Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima tj dostavnim službama za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Transporti i trgovina ne pohranjuje vaše transakcijske podatke.
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak, brisanje ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka
Prodavatelj (Transporti i trgovina) prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, uz privolu ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera te unaprjeđenja odnosa sa Kupcima.

Transporti i trgovina – vlasnik stranice i internet trgovine www.tt-ribolov-lov.hr obvezuje se da neće zloupotrebljavati vaše osobne podatke. Podatke koje nam proslijedite korištenjem ovih stranica, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim stranicama (newsletter, e-mail i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s dalje navedenim odredbama. Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. ćemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno baratati.


Prikupljanje i korištenje osobnih podataka
U slučaju da nam putem interaktivnih formi za prikupljanje podataka koji se nalaze na našim stranicama šaljete osobne informacije, kao što su Vaša adresa, telefonski broj, e-mail adrese i slične identifikacijske informacije, sve Vaše podatke čuvat ćemo u skladu s ovim dokumentom o zaštiti privatnosti. Vaše podatke nećemo javno dijeliti niti ustupati trećim osobama, nećemo ih učiniti dostupnima javnosti i služit će za zaštitu i u svrhu našeg poslovanja.
Vaše osobne podatke dobivene putem interaktivnih formi za prikupljanje podataka koji se nalaze na ovim stranicama, možemo koristiti da bismo Vas povremeno obavijestili o novostima i promjenama koje se tiču naših usluga i poslovanja. Zadržavamo pravo da dobivene informacije te Vaše kontakt podatke ustupimo lokalnim i međunarodnim zakonodavnim službama ukoliko to bude potrebno.
Najstrože je zabranjeno korištenje i upisivanje tuđih osobnih podataka.

Svrha korištenja
Podaci koje prikupljamo koristit će se samo u svrhe pružanja naših proizvoda i usluga ili pak u druge svrhe za koje ste dali svoju privolu, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

Povjerljivost i pristup podacima
Ovom izjavom obvezuje se obrt Transporti i trgovina da će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka koje vodi tvrtka te da ćemo iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Čuvanje podataka
Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Djeca
Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 18 godina.

Prava korisnika
Prava korisnika prema GDPR-u:

  • Pravo dobiti informaciju na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način
  • Pravo na pristup, ispravak, brisanje (“pravo na zaborav”)
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prenosivost podataka (exportirani podaci dobivaju se u elektronskom obliku)
  • Pravo na prigovor

Svoja prava možete ostvariti ispunjavanjem obrasca ili slanjem e-mail-a na: tt-ribolov-lov.hr

Kršenje privatnosti podataka
O svakom kršenju privatnosti podataka iz naše baze obavijestit ćemo nadležno tijelo u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da se može otkriti identitet vlasnika podataka.

Treće strane
Osim za gore opisane vlastite potrebe, te za potrebe dostave artikala dostavnim službama, Transporti i trgovina vaše osobne podatke neće ustupati na korištenje trećim stranama.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO):
Jasna Hosu
Tel: 01 3323 990
email: tt.ribolov@gmail.com